Recikla

Vastaanotto ja myynti:
Luolakalliontie 23, 21420 Lieto

Vastaanotto ja myynti: Luolakalliontie 23, 21420 Lieto

Kierrätysbetoni
Recikla Oy Liedon Tuulissuolla

Tietotaito betonin ja kiviaineksen kierrätyksestä

Recikla Oy panostaa kestävään kehitykseen valmistamalla ympäristöystävällistä, kierrätysbetonista tehtyä betonimursketta. Otamme vastaan esimerkiksi rakennustyömaiden, purkukohteiden ja betoniteollisuuden tiili-, asfaltti- ja betonijätettä. Tarjoamaamme ympäristöystävällistä betonimursketta voidaan hyödyntää useissa erilaisissa maanrakennuskohteissa.

Kaikki työntekijämme ovat kierrätysbetonin valmistuksen ammattilaisia. Meillä on kattava tietotaito betonin ja kiviaineksen ammattimaisesta kierrätyksestä. Voit siis kääntyä puoleemme luottavaisin mielin. Kerromme mielellämme, minkälaisia kustannus- ja ympäristöetuja betonin ja kiviaineksen kierrätys voi tarjota. Yhdessä voimme löytää kestävämpiä rakennusmateriaaliratkaisuja sekä panostaa ympäristöystävällisiin valintoihin! Toimimme Turun talousalueella.

Betonit, tiilet ja asfaltit

Kierrätysbetonin vastaanotto

Yrityksemme vastaanottaa kierrätettävää betonia sekä tiiltä ja asfalttia Turun talousalueelta. Lajittelemme kierrätysbetonin eri kategorioihin materiaalisisällön ja koon perusteella. Kierrätykseen kelpaavaa tiiltä ovat esimerkiksi poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet sekä kattotiilet. Pystymme hyödyntämään myös puhtaan asfaltin uuden asfaltin raaka-aineena.

Kierrätykseen tuotava betoni tai muu kiviaines ei saa sisältää haitta-aineita. Haitallisia aineita, esimerkiksi öljyä, sisältävät tuotteet pitää testata, ja epäpuhtauksia, kuten eristeitä, sisältävät tuotteet ovat aina loppusijoitettavaa jätettä. Jos olet epävarma tiilen, asfaltin tai betonin sisällöstä, kannattaa ottaa yhteyttä ennen kuin tuot kuorman meille.

Kerromme lisää vastaanottoehdoista ja jätteiden luokituksesta! Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai sivustolta löytyvällä lomakkeella.

Ympäristöystävällinen & kustannustehokas

Betonimurskeen myynti

Valmistamme laadukasta betonimursketta tuotantolaitoksellamme Liedon Avanti 2:n alueella. Murskeemme on CE-merkittyä ja se täyttää VNa 843/2017:n, eli niin sanotun MARA-asetuksen vaatimukset. Halutessasi voit tutustua MARA-asetukseen täällä ja sen soveltamisohjeeseen täällä. Me vastaamme myös mielellämme aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Teemme tarvittaessa tilaajan puolesta MARA-ilmoituksen kunnan tai ELY-keskuksen viranomaiselle, ja tämä sisältyykin murskeen hintaan.

Betonimurske sopii ominaisuuksiltaan korvaamaan neitseellistä kiviainesta monipuolisesti erilaisissa maarakennuskohteissa: se sopii niin jakavaan kuin kantavaankin kerrokseen sekä erilaisiin täyttöihin ja vallirakenteisiin. Betonimurskeen ero kalliomurskeeseen verrattuna piilee sen uudelleenlujittumisominaisuudessa, mikä tekee betonimurskeesta jopa neitseellistä materiaalia paremman vaihtoehdon. Imiessään kosteutta ja tiivistettynä betoni kovettuu uudelleen maaperässä ja luo hyvin lujan ja kantavan rakenteen. Näin vaadittava kantavuus voidaan saavuttaa kalliomurskeeseen verrattuna ohuemmalla kerrosrakenteella. Betonimurske myös sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia niin kutsutussa karbonatisoitumisreaktiossa.

Kysy lisää – annamme mielellämme lisätietoja betonimurskeen käyttötarkoituksista. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Liedon Avanti 2:n alueella hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Scroll to Top